• Overheid

 • Infra

 • Bouw & Industrie

De Prisma Groep is een ambitieuze groep van circa 130 internationale specialisten op het gebied van geodesie, industriële precisiemetingen, constructieve- en maritieme maatvoering en overige geo-gerefereerde vraagstukken zoals GIS. Met circa driekwart-eeuw ervaring in het verzamelen, verwerken en analyseren van data voorzien wij onze relaties van informatie met behulp van geavanceerde technologie. Vandaag de dag gebruiken onze klanten uit uiteenlopende sectoren onze diepgaande kennis en geavanceerde analyses om accurate beslissingen te kunnen nemen.

Door gebruik te maken van de nieuwste high-tech instrumenten voor het inwinnen van data, waaronder Leica P2 mobile scanner, Leica Backpack scanner, Leica Drone, Leica P40/P50 scanners, RTC 360 scanner, Leica TS16 total station en Leica GS18 (I) GPS is de Prisma Groep een zeer gerenommeerde speler. Wij vertalen data naar concrete informatie. Informatie die cruciaal is voor de aanleg en/of onderhoud van ons wegennetwerk, tunnels, viaducten, bruggen, het spoorwegnetwerk en waterwegen. Maar ook voor de aanleg van een windmolenpark, het transport op zee van een kolossaal boorplatform of een industriële constructie, het behoort allemaal tot het vakgebied van onze ervaren specialisten. Maar natuurlijk maken ook de bouw van kantoorgebouwen, bedrijfshallen en woningbouw onderdeel van het vakgebied van de Prisma Groep.

Daarnaast verzamelen wij informatie voor het vullen van databases die helpen onze leefomgeving veiliger, prettiger en leefbaarder te maken. De verzamelde data kan geleverd worden in de vorm van (digitale) tekeningsbestanden, grafieken, 3D pointclouds of zelfs als realtime data presentatie. De manier van rapporteren wordt altijd afgestemd met de wensen van de opdrachtgever.

Expertises

 • 3D scannen

  De Prisma Groep is met haar kennis en ervaring uw partner voor industriële precisie metingen. Zo doet de Prisma Groep de maatvoering van ’s werelds meest exclusieve jachtbouwers. Om deze metingen nauwkeurig uit te voeren maken wij gebruik van de meest geavanceerde scanapparatuur die daarvoor beschikbaar is. Op het land ter voorbereiding van bouwprojecten tot het meten met laserscanners van Offshore platforms op open zee. De Prisma Groep is uitgegroeid tot de specialist in meten. Of we dat nu doen op de werf van luxe jachtbouwers of in open zee.
 • BGT

  Vanaf 1 januari 2016 is de wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) van kracht. De BGT transities zijn gereed, de bijhouding en beheer in continue uitvoering en de processen en inhoudelijke afspraken in doorgaand ontwikkeling. De Prisma Groep is vanaf de transitiefase succesvol betrokken bij advisering, uitvoering en bijhouding van de BGT en is voor bronhouders dan ook de aangewezen partij voor samenwerking in álle fasen van het BGT-traject.
 • Deformatiemetingen

  Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in de directe nabijheid van bestaande bouwwerken. Om schade te voorkomen worden op deze objecten meetpunten aangebracht die regelmatig worden ingemeten. Deze deformatiemetingen worden doorgaans handmatig uitgevoerd. Indien naast verticale ook horizontale deformaties (x-y-z) gemeten dienen te worden, wordt dit uitgevoerd met een Total Station. Bij een geautomatiseerde deformatiemeting wordt een Total Station éénmalig opgesteld en voert de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project.
 • GIS

  De kracht van een Geografisch Informatie Systeem ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen. Veel gegevens en informatie bevatten een ruimtelijke component zodat we die gegevens en informatie over objecten een plaats op een kaart kunnen weergeven (geocoderen) en vervolgens de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband kunnen brengen. Prisma Groep adviseert, verzorgt Project- management en doet Data bewerking (GIS-inventarisaties, conversietrajecten, opbouw basisregistraties, etc.)
 • Kadaster

  Voor het Kadaster doet de Prisma Groep splitsingen en verificatieposten. Bij splitsingen wordt bij de eigenaar gevraagd de nieuwe perceelsgrens aan te geven (de “aanwijs”). Bij zowel splitsingen als verificatieposten wordt vervolgens de nieuwe perceelsgrens door een landmeter van de Prisma Groep (HTW-conform) ingemeten. Aansluitend controleert een dataspecialist de meting. Vervolgens maken wij een digitaal “veldwerk” en  tekenen de nieuwe perceelsgrens in het programma “Kadastrale Perceelsvorming” (KPV). Na interne controle wordt het geheel bij het Kadaster aangeboden ter goedkeuring, waarna het Kadaster de perceelsvorming definitief maakt.
 • Mobiel scanning

  De Prisma Groep beschikt over mobiel scanning apparatuur, de Leica Pegasus Two Ultimate en de Leica Pegasus Backpack. Hiermee is inwinning mogelijk van gedetailleerde informatie uit puntenwolken, gelijktijdig gecombineerd met sferische (360g) foto’s, vanaf mobiele voer-vaartuigen. In de scanner is een GPS en IMU (gyroscoop) ingebouwd, zo is de positie van ingewonnen data altijd bekend in RD/NAP stelsel. De mobiele scanning is uitstekend toepasbaar voor diverse topografiemetingen, nulmetingen, hoeveelheids-metingen, vlakheidsmetingen, revisiemetingen en als basis voor Digital TWIN, BIM, KernGIs en DTB. Wij bespreken graag met de onze opdrachtgever de talrijke mogelijkheden.
 • Monitoring

  Gebouwen, kunstwerken en andere structuren bewegen altijd, maar soms wordt deze beweging te risicovol. Door middel van ‘monitoring’ kunnen wij een complete registratie verzorgen van iedere positieverandering in de X-, Y- en Z-richting. Deze registratie kan zowel statisch als automatisch worden uitgevoerd. Op deze manier controleert het Total-Station de positie van alle aangebrachte meetpunten. Het is van belang dat de meetspiegels goed zijn aangebracht en gedurende het proces niet van plaats kunnen veranderen.
 • Precisiemetingen

  Met behulp van een Laser Tracker verzorgen wij dimensionale controles en uitlijning van mechanische en industriële objecten. Onze specialisten van de sector Bouw & Industrie verzorgen real-time controles met een enorme diversiteit, zoals robotonderdelen voor ICI, scheepsonderdelen voor Damen shipyards en satellietonderdelen voor het European Space Agency. Voor precisie metingen met een nauwkeurigheid van 0,02 mm verdient deze methode onze aanbeveling waarbij wij uiteenlopende technologieën integreren in custom made rapportages.
 • Statische 3D-laserscanning

  3D Laserscanning en 3D Modellering zijn technieken waarmee de daadwerkelijke situatie van gebouwen, installaties, omgeving en objecten tot op enkele millimeters nauwkeurig in kaart worden gebracht. De “as-built informatie” die hieruit beschikbaar komt, is onmisbaar voor projectontwikkelaars, bouwers, architecten, civiele aannemers, ingenieursbureaus en (semi)overheden. Zij gebruiken de 3D (BIM) modellen bij ontwerp, transformatie, renovatie, herinrichting en retrofit.
 • Tachymetrie

  Maatvoeren is ontwikkeld tot een hoog technologisch vakgebied waar kennis en ervaring het onderscheid maken. Want de kunst is om steeds grotere projecten, met een steeds grotere nauwkeurigheid te meten. Want hoe klein de afwijking soms is, de gevolgen zijn vaak groots. Dankzij onze vakmensen kunnen wij alles meten. Met onze laarzen in de klei bij een complex bouwproject verzorgen wij onder meer As-built-, Pre-pour-, en het uitzetwerk tijdens het bouwproces of op grote hoogte in een hoogwerker,
 • Topografiemetingen

  Een topografiemeting, is een 2D/3D terreinopname. Een topografische meting is maatwerk in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft aan welke lijnen, objecten of hoogte-informatie hij precies wenst. We winnen de hele projectlocatie in door middel van terrestrische metingen (traditioneel inmeten Total Station-GPS), scanning of Drone methode. We doen veel topografische metingen voor gemeenten, ingenieursbureaus en provincies voor een breed scala aan gebruik en toepassingen.
 • DTM metingen  Een Digitaal Terreinmodel (3D DTM) is de basis voor terreinontwerp waarbij de bestaande situatie in X, Y en Z coördinaten wordt opgenomen. gemaakt. Hierbij registreren we alle data van het terrein én alle data van de objecten op of boven het maaiveld, zoals bomen, borden, putjes, paaltjes, kastjes etc. Ook opnamen van object attributen zoals stamdiameter, kroonprojectie en boomsoort is mogelijk. De opdrachtgever geeft aan welke informatie hij precies wenst. Samenwerkend, adviserend en conform vast werkproces en controleroutines leveren wij een kwalitatief en betrouwbaar eindproduct.


Projecten

 • Dynamische scan van de Westelijke stadsboulevard Deelgebied 1 t/m 3 Utrecht

 • BGT-BAG kartering Drechtsteden

 • BUCH BAG/BGT-metingen

 • Deformatiemeting kademuren en bruggen Amsterdam

 • Pontplein Zuid IJ – Amsterdam

 • Windplanblauw – Flevoland

 • IJboulevard – Amsterdam

 • Windscherm spoorbrug – Hollands Diep

 • Amstelveenlijn

 • SAA-one spoorbrug – Muiderberg

 • Traverse Dieren

 • RWZI – Den Bosch

 • Bedrijventerrein Lelystad Airport

 • Smakkelaarsveld – Utrecht

 • Secundaire Waterpassing – Zoetermeer

 • The Valley – Amsterdam

 • European Space Agency – Noordwijk

 • Allseas Pioneering Spirit – Noordzee

 • The Cube – Utrecht

 • Blok Z1 – Amsterdam

 • Bibliotheek UvA – Amsterdam

 • Tripolis Park – Amsterdam

Copyright © 2022 Prisma Groep
Bekijk ons op: