• Overheid

 • Infra

 • Bouw & Industrie

De Prisma Groep is een ambitieuze groep van circa 130 internationale specialisten op het gebied van geodesie, industriële precisiemetingen, constructieve- en maritieme maatvoering en overige geo-gerefereerde vraagstukken zoals GIS. Met circa driekwart-eeuw ervaring in het verzamelen, verwerken en analyseren van data voorzien wij onze relaties van informatie met behulp van geavanceerde technologie. Vandaag de dag gebruiken onze klanten uit uiteenlopende sectoren onze diepgaande kennis en geavanceerde analyses om accurate beslissingen te kunnen nemen.

Door gebruik te maken van de nieuwste high-tech instrumenten voor het inwinnen van data, waaronder Leica P2 mobile scanner, Leica Backpack scanner, Leica Drone, Leica P40/P50 scanners, RTC 360 scanner, Leica TS16 total station en Leica GS18 (I) GPS is de Prisma Groep een zeer gerenommeerde speler. Wij vertalen data naar concrete informatie. Informatie die cruciaal is voor de aanleg en/of onderhoud van ons wegennetwerk, tunnels, viaducten, bruggen, het spoorwegnetwerk en waterwegen. Maar ook voor de aanleg van een windmolenpark, het transport op zee van een kolossaal boorplatform of een industriële constructie, het behoort allemaal tot het vakgebied van onze ervaren specialisten. Maar natuurlijk maken ook de bouw van kantoorgebouwen, bedrijfshallen en woningbouw onderdeel van het vakgebied van de Prisma Groep.

Daarnaast verzamelen wij informatie voor het vullen van databases die helpen onze leefomgeving veiliger, prettiger en leefbaarder te maken. De verzamelde data kan geleverd worden in de vorm van (digitale) tekeningsbestanden, grafieken, 3D pointclouds of zelfs als realtime data presentatie. De manier van rapporteren wordt altijd afgestemd met de wensen van de opdrachtgever.

Expertises

 • 3D scannen

  De Prisma Groep is met haar kennis en ervaring uw partner voor industriële precisie metingen. Zo doet de Prisma Groep de maatvoering van ’s werelds meest exclusieve jachtbouwers. Om deze metingen nauwkeurig uit te voeren maken wij gebruik van de meest geavanceerde scanapparatuur die daarvoor beschikbaar is. Op het land ter voorbereiding van bouwprojecten tot het meten met laserscanners van Offshore platforms op open zee. De Prisma Groep is uitgegroeid tot de specialist in meten. Of we dat nu doen op de werf van luxe jachtbouwers of in open zee.

 • BGT

  Sinds 2016 is de wet aangenomen waarbij Bronhouders verantwoordelijk zijn voor het continu actualiseren van de gegevens voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie. BGT is een digitale kaart waar burgers en bronhouders de ligging van wegen, gebouwen, spoorlijnen, waterwegen en al het groen kunnen inzien. De Bronhouders zijn: Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Economische Zaken, Defensie en ProRail. De BGT biedt alle informatie tijdens de oriënteringsfase van nieuwbouw van overheids- gebouwen, recreatiegebieden en wegen. Hoofdzaak is het up-to-date houden van alle ruimtelijke ontwikkelingen.

 • Deformatiemetingen

  Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in de directe nabijheid van bestaande bouwwerken. Om schade te voorkomen worden op deze objecten meetpunten aangebracht die regelmatig worden ingemeten. Deze deformatiemetingen worden doorgaans handmatig uitgevoerd. Indien naast verticale ook horizontale deformaties (x-y-z) gemeten dienen te worden, wordt dit uitgevoerd met een Total Station. Bij een geautomatiseerde deformatiemeting wordt een Total Station éénmalig opgesteld en voert de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project.

 • GIS

  De kracht van een Geografisch Informatie Systeem ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke component om zo informatie te verkrijgen. Veel gegevens en informatie bevatten een ruimtelijke component zodat we die gegevens en informatie over objecten een plaats op een kaart kunnen weergeven (geocoderen) en vervolgens de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband kunnen brengen. Prisma Groep adviseert, verzorgt Project- management en doet Data bewerking (GIS-inventarisaties, conversietrajecten, opbouw basisregistraties, etc.)

 • Kadaster

  Voor het Kadaster doet de Prisma Groep splitsingen en verificatieposten. Bij splitsingen wordt bij de eigenaar gevraagd de nieuwe perceelsgrens aan te geven (de “aanwijs”). Bij verificatieposten doet men een controlemeting. Bij zowel splitsingen als verificatieposten wordt vervolgens de nieuwe perceelsgrens door een landmeter van de Prisma Groep (HTW-conform) ingemeten. Aansluitend controleert een dataspecialist de meting. Vervolgens maken wij een digitaal “veldwerk” en  tekenen de nieuwe perceelsgrens in het programma “Kadastrale Perceelsvorming” (KPV). Na interne controle wordt het geheel bij het Kadaster aangeboden ter goedkeuring, waarna het Kadaster de perceelsvorming definitief maakt.

 • Mobiel scanning

  Prisma Groep beschikt over de Leica Pegasus 2 (mobile scan), Pegasus backpack en Drone voor scanning op het land, lucht en water. Gelijktijdig met de scanning maken we rondom sferische foto’s. Deze camera’s zijn ingebouwd in de Pegasus Two. Daarnaast hebben we nog een extra camera waarmee we het wegdek in beeld brengen. De scanner is voorzien  ingebouwde GPS waardoor de positie van de puntenwolk en foto’s uiterst accuraat zijn. Een scan is uitstekend geschikt voor nul- , hoeveelheid-, vlakheid- en revisiemetingen, maar ook als basis voor Digital TWIN, BIM, KernGIs en DTB.

 • Monitoring

  Gebouwen, kunstwerken en andere structuren bewegen altijd, maar soms wordt deze beweging te risicovol. Door middel van ‘monitoring’ kunnen wij een complete registratie verzorgen van iedere positieverandering in de X-, Y- en Z-richting. Deze registratie kan zowel statisch als automatisch worden uitgevoerd. Op deze manier controleert het Total-Station de positie van alle aangebrachte meetpunten. Het is van belang dat de meetspiegels goed zijn aangebracht en gedurende het proces niet van plaats kunnen veranderen.

 • Precisiemetingen

  Met behulp van een Laser Tracker verzorgen wij dimensionale controles en uitlijning van mechanische en industriële objecten. Onze specialisten van de sector Bouw & Industrie verzorgen real-time controles met een enorme diversiteit, zoals robotonderdelen voor ICI, scheepsonderdelen voor Damen shipyards en satellietonderdelen voor het European Space Agency. Voor precisie metingen met een nauwkeurigheid van 0,02 mm verdient deze methode onze aanbeveling waarbij wij uiteenlopende technologieën integreren in custom made rapportages.

 • Statische 3D-laserscanning

  3D Laserscanning en 3D Modellering zijn technieken waarmee de daadwerkelijke situatie van gebouwen, installaties, omgeving en objecten tot op enkele millimeters nauwkeurig in kaart worden gebracht. De “as-built informatie” die hieruit beschikbaar komt, is onmisbaar voor projectontwikkelaars, bouwers, architecten, civiele aannemers, ingenieursbureaus en (semi)overheden. Zij gebruiken de 3D (BIM) modellen bij ontwerp, transformatie, renovatie, herinrichting en retrofit.

 • Tachymetrie

  Maatvoeren is ontwikkeld tot een hoog technologisch vakgebied waar kennis en ervaring het onderscheid maken. Want de kunst is om steeds grotere projecten, met een steeds grotere nauwkeurigheid te meten. Want hoe klein de afwijking soms is, de gevolgen zijn vaak groots. Dankzij onze vakmensen kunnen wij alles meten. Met onze laarzen in de klei bij een complex bouwproject verzorgen wij onder meer As-built-, Pre-pour-, en het uitzetwerk tijdens het bouwproces of op grote hoogte in een hoogwerker,

 • Topografische inmeting

  Wanneer zich aanpassingen in bijvoorbeeld een wegenstructuur voordoen heeft het Ingenieursbureau van een gemeente in de ontwerpfase behoefte aan informatie over de actuele situatie. Een volledige opname/inmeting van de bestaande situatie is van essentieel belang om wijzigingen in de praktijk op correcte wijze te kunnen uitvoeren. De Prisma Groep heeft ruime ervaring om de bestaande situatie veilig en efficiënt in 3D in te meten en hiervan gedetailleerde rapportages op te maken.

 • DTM metingen

  Een Digitaal Terrein Model is de basis voor ieder terreinontwerp waarbij de bestaande situatie in X, Y en Z bekend wordt opgenomen. Dat kan worden uitgevoerd met GPS-apparatuur, tachymetrie en scanapparatuur. Hierbij registreren we alle data van het terrein én alle data van de objecten op of boven het maaiveld, zoals bomen, borden, putjes, paaltjes, kastjes etc. Zelfs opnamen van de stamdiameter, kroonprojectie en boomsoort is mogelijk. Een DTM is maatwerk in overleg met de opdrachtgever verzorgen wij de gewenste informatie.

Projecten

 • Pontplein Zuid IJ – Amsterdam

 • Windplanblauw – Flevoland

 • IJboulevard – Amsterdam

 • Windscherm spoorbrug – Hollands Diep

 • Amstelveenlijn

 • SAA-one spoorbrug – Muiderberg

 • Traverse Dieren

 • RWZI – Den Bosch

 • Bedrijventerrein Lelystad Airport

 • Smakkelaarsveld – Utrecht

 • Secundaire Waterpassing – Zoetermeer

 • The Valley – Amsterdam

 • European Space Agency – Noordwijk

 • Allseas Pioneering Spirit – Noordzee

 • The Cube – Utrecht

 • Blok Z1 – Amsterdam

 • Bibliotheek UvA – Amsterdam

 • Tripolis Park – Amsterdam

Copyright © 2021 Prisma Groep
Bekijk ons op: