BGT-BAG kartering Drechtsteden

Terug

Binnen het lopende raamcontract met de Drechtsteden voert Prisma Groep karteringen uit ten behoeve van de BAG en BGT. Gemeente Dordrecht en Henrik-Ido-Ambacht hebben mutatiesignaleringen aangeleverd waarmee Prisma Groep de karteringen uitvoert. Deze signaleringen zijn gedaan vanuit het BAG-project “Van inhoud naar oppervlakte”, gemeentelijke signalering en signalering vanuit het waterschap. De mutaties worden rechtstreeks vanuit het karteerstation in de BGT verwerkt. De producten worden volgens BGT-specificaties aangeleverd, waardoor de opdrachtgever de data rechtstreeks in hun database en de Landelijke Voorziening kan verwerken.

 • 2
  gemeenten
 • 110 m2
  oppervlakte gemeenten
 • 4500
  mutaties
 • 3
  bronhouders

Aanpak

Apparatuur

Copyright © 2024 Prisma Groep
Bekijk ons op: