Expertises

Onze groep omvat vele specialismen, waaronder Offshore, Geografische Informatie Systemen (GIS), Rail, Water, Infra, Scanning, Hydrografie, Maatvoering, Geodetische metingen, Mobile Mapping en Monitoring.

Prisma Meten

Landmeten is ontwikkeld tot een hoog technologisch vakgebied waar kennis en ervaring het onderscheid maken. Want de kunst is om steeds grotere projecten, met een steeds grotere nauwkeurigheid te meten. Want hoe klein de afwijking soms is, de gevolgen zijn vaak groots.

Dankzij onze vakmensen kunnen wij alles meten. Op het land ter voorbereiding van (infrastructurele) bouwprojecten tot het meten met laserscanners van Offshore platforms op open zee.

Daarnaast zetten wij onze kennis en ervaring in voor industriële precisie metingen. Zo is Prisma Meten partner voor de maatvoering van ’s werelds meest exclusieve jachtbouwers.

Om deze metingen nauwkeurig uit te voeren maakt Prisma Meten gebruik van de meest geavanceerde apparatuur die daarvoor beschikbaar is.

Prisma Meten is uitgegroeid tot de specialist in meten. Of we dat nu doen op de werf van luxe jachtbouwers of met onze laarzen in de klei bij een complex infrastructureel project, op het resultaat kan altijd verder gebouwd worden.

Projecten waar we trots op zijn:

 • Combinatie Benelux Lijn (CBL)
 • Hoge Snelheids Lijn (HSL)
 • Noord/Zuidlijn (NZL)
 • Hanselijn
 • A-Lanes A15 Maasvlakte – Vaanplein
 • Meerdere onderdelen van SAA & SAAL
 • A4-Noord (Hoofddorp) & A4-Zuid (Leiden)
 • De 2e Coentunnel
 • Nieuw Hoog Catherijne te Utrecht

Prisma GeoCensus

Nederland is een vol en druk land. We hebben 135.00 km weg en lichtmasten, verkeersborden, bomen, elektriciteitsmasten, gebouwen en nog veel meer ‘objecten’. Daarnaast bevindt een groot deel van de Nederlandse infrastructuur, zoals riolering, gasleidingen, elektra en glasvezel, zich ónder de grond.

Nederland is daarbij ook nog eens continu in beweging. Er wordt veel gebouwd, verbouwd en aangepast. Om deze veranderingen in goede banen te leiden en een optimaal leefklimaat te ontwikkelen én te behouden is overzicht nodig.

Prisma GeoCensus is dé partij die de Nederlandse rijksoverheid, provincies en gemeentes helpt met het in kaart brengen van hun omgeving en ervoor zorgt dat de verzamelde data waardevolle informatie wordt. Vanaf het moment dat het referentiepunt gecreëerd is, adviseert en ondersteunt Prisma GeoCensus ook met het beheer van mutaties.

Kortom: Prisma GeoCensus biedt overzicht en waardevolle informatie in een continu veranderende omgeving.

Projecten waar we trots op zijn:

 • Gasunie, meten en registreren van het leidingen netwerk
 • Amsterdam, detailmeting Stationsplein
 • SSC Kempengemeenten, BGT-transitie
 • Noord-Brabant, vervaardigen zichthoeken t.b.v. bestekken
 • Amsterdam, deformatiemetingen bruggen en kademuren
 • Tennet, GIS analyses en vervaardigen kaartmateriaal

Prisma VanSteenis

In Nederland is een vijfde van de oppervlakte water, dat middels sloten, kanalen, sluizen en rivieren het hele land doorkruist. Dit water is in Nederland in kaart gebracht en goed beschreven, mede dankzij Prisma Van Steenis, specialist in hydrografie.

Naast dit specialisme heeft Prisma Van Steenis nog een uitzonderlijke kracht: het spoor. In Nederland ligt 7.030 km spoorlijn met 2162 overwegen, 725 spoorviaducten, 455 spoorbruggen en 403 stations. Dit spoornet vraagt om continu onderhoud, aanpassing en monitoring. Voor deze werkzaamheden zijn specialisten nodig die dit dynamisch netwerk in kaart brengen en de aanpassingen kunnen begeleiden.

De dynamiek van het spoor en het water vraagt om inventiviteit. Ons team staat keer op keer voor de uitdaging om onder zeer lastige omstandigheden uitermate nauwkeurige metingen uit te voeren. Bijvoorbeeld tijdens de bouw van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam waar alles diep ónder de grond plaats vond.

Prisma Van Steenis verzamelt, ongeacht de omstandigheden of de bereikbaarheid, de meest nauwkeurige data voor haar opdrachtgevers. Dit kunnen wij garanderen dankzij ons vakmanschap, onze flexibiliteit en onze creativiteit.

Projecten waar we trots op zijn:

 • Realisatie beton- en spoorbouw 6km tunnel van de Noord/Zuidlijn Amsterdam
 • Inmeten van 2.000 km watergangen in Noord-Brabant
 • Ontwikkeling en toepassen van onze meettrein.