Deformatiemeting kademuren en bruggen Amsterdam

Terug

Amsterdam heeft ongeveer 600 km kademuur en 1800 bruggen. Hiervan moet bij ca. 200 km kademuur en ca. 850 bruggen deformatiemetingen worden uitgevoerd. Iedere maand wordt bij ongeveer 90 objecten de horizontale en verticale deformaties bepaald. Prisma-Groep heeft maandelijks een twintigtal objecten gemeten. Naast de meting wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. Door te meten kunnen vroegtijdig deformaties van deze eeuwenoude kades en bruggen worden gedetecteerd, waarna de opdrachtgever herstelacties kan uitvoeren.

Aanpak

Met een bootje worden spiegels geklikt op de vaste deformatiepunten die zich in het verticale vlak van de kademuren en bruggen bevinden. Daarna worden deze ingemeten met de tachymeter. De meting wordt gerefereerd aan referentie punten in gevels rondom de locatie. De hoogte van de meetpunten op de deksteen wordt met een digitaal waterpastoestel vastgesteld.

Apparatuur

  • Tachymeter
  • Waterpastoestel
  • Aluminium werkbootje
Copyright © 2024 Prisma Groep
Bekijk ons op: