Bouw & Industrie

 • 3D scannen

  De Prisma Groep is met haar kennis en ervaring uw partner voor industriële precisie metingen. Zo doet de Prisma Groep de maatvoering van ’s werelds meest exclusieve jachtbouwers. Om deze metingen nauwkeurig uit te voeren maken wij gebruik van de meest geavanceerde scanapparatuur die daarvoor beschikbaar is. Op het land ter voorbereiding van bouwprojecten tot het meten met laserscanners van Offshore platforms op open zee. De Prisma Groep is uitgegroeid tot de specialist in meten. Of we dat nu doen op de werf van luxe jachtbouwers of in open zee.
 • Deformatiemetingen

  Veel bouwprojecten worden uitgevoerd in de directe nabijheid van bestaande bouwwerken. Om schade te voorkomen worden op deze objecten meetpunten aangebracht die regelmatig worden ingemeten. Deze deformatiemetingen worden doorgaans handmatig uitgevoerd. Indien naast verticale ook horizontale deformaties (x-y-z) gemeten dienen te worden, wordt dit uitgevoerd met een Total Station. Bij een geautomatiseerde deformatiemeting wordt een Total Station éénmalig opgesteld en voert de metingen automatisch uit gedurende de looptijd van het project.
 • Drone

  In de bouwsector wordt een drone vooral gebruikt voor het in kaart brengen van terreinen, het maken van virtuele modellen, of het monitoren van de voortgang van een bouwproject. Afhankelijk van de taak zijn er verschillende sensoren, zoals camera's, thermische camera's en LiDAR, aan een drone bevestigd. Bovendien kunnen grondcontrolepunten waarvan de positie bekend is worden gebruikt om de nauwkeurigheid van een scan te garanderen. De ingewonnen data kan vervolgens worden verwerkt in een BIM model.
 • Monitoring

  Gebouwen, kunstwerken en andere structuren bewegen altijd, maar soms wordt deze beweging te risicovol. Door middel van ‘monitoring’ kunnen wij een complete registratie verzorgen van iedere positieverandering in de X-, Y- en Z-richting. Deze registratie kan zowel statisch als automatisch worden uitgevoerd. Op deze manier controleert het Total-Station de positie van alle aangebrachte meetpunten. Het is van belang dat de meetspiegels goed zijn aangebracht en gedurende het proces niet van plaats kunnen veranderen.
 • Precisiemetingen

  Met behulp van een Laser Tracker verzorgen wij dimensionale controles en uitlijning van mechanische en industriële objecten. Onze specialisten van de sector Bouw & Industrie verzorgen real-time controles met een enorme diversiteit, zoals robotonderdelen voor ICI, scheepsonderdelen voor Damen shipyards en satellietonderdelen voor het European Space Agency. Voor precisie metingen met een nauwkeurigheid van 0,02 mm verdient deze methode onze aanbeveling waarbij wij uiteenlopende technologieën integreren in custom made rapportages.
 • Scheurmetingen

  Door diverse oorzaken kunnen scheuren in gevels en vloeren ontstaan. Deze bestaande scheuren kunnen o.a. door grondwaterstandverlagingen, bouwactiviteiten of door gebreken van de fundering groter worden. Door het uitvoeren van scheurmetingen is het mogelijk de scheuren te monitoren. Bij scheurmetingen worden scheurmeters geplaatst op de scheuren. Een scheurmeter bestaat uit twee delen die ieder aan een kant van een scheur wordt bevestigd. Op deze wijze kan gedurende een periode bepaald worden of scheuren wel of niet groter worden (actief zijn).
 • Tachymetrie

  Maatvoeren is ontwikkeld tot een hoog technologisch vakgebied waar kennis en ervaring het onderscheid maken. Want de kunst is om steeds grotere projecten, met een steeds grotere nauwkeurigheid te meten. Want hoe klein de afwijking soms is, de gevolgen zijn vaak groots. Dankzij onze vakmensen kunnen wij alles meten. Met onze laarzen in de klei bij een complex bouwproject verzorgen wij onder meer As-built-, Pre-pour-, en het uitzetwerk tijdens het bouwproces of op grote hoogte in een hoogwerker,
 • Waterpassing

  Middels een waterpassing kan al dan niet het ontstaan van zettingen worden aangetoond. Voor aanvang van de hei-, graaf- of sloopwerkzaamheden worden bij belendende percelen hoogtebouten aangebracht om de nul-situatie vast te leggen. Bij herhalingsmetingen kunnen eventuele zettingen worden vastgesteld. Tijdens de bouw kunnen op basis van de metingen wijzigingen in de uitvoeringstechniek worden voorgesteld. Door het uitvoeren van waterpassingen kan eveneens worden aangetoond dat er tijdens een bouwproces geen directe zettingen optreden.
Copyright © 2024 Prisma Groep
Bekijk ons op: