CO2 Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Zo duurzaam mogelijk werken, dat doen we graag op veel verschillende manieren. Hierbij onderschrijven wij de Sustainable Development Goals (SDG’s) als vastgesteld door de Verenigde Naties in 2015. Een belangrijke stap hierbij is het terugdringen van de CO2-uitstoot.

 

Prisma Groep en de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat organisaties stimuleert om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij met name om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Als onderdeel van het CO2-managementsysteem dient er een energie management actieplan te zijn geïmplementeerd voor de organisatie en projecten. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder www.skao.nl

 

CO2-Ambitie

Prisma Groep is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder trede 3. De doelstelling (scope 1&2 emissies) is een CO2-reductie van 10% over de periode 2021-2023 ten opzichte van basisjaar 2020 kilo ton per 1 miljoen euro omzet. In het plan van aanpak staat hoe wij de reductie doelstelling willen gaan halen. Deze doelstellingen zijn onderschreven middels de beleidsverklaring, Om aan Trede niveau 3 te voldoen wordt er gekeken naar de volgende 4 invalshoeken:

 • Inzicht in de eigen CO2 emissies:
  De eigen CO2-emmissie zijn inzichtelijk gemaakt door de CO2-footprint.
  Onze CO2 footprint wordt 2x per jaar gepubliceerd.
 • Reductie, kwantitatief vastgelegd:
  De doelstelling (scope 1&2 emissies) is een CO2-reductie van 10%, over de periode 2021-2023 ten opzichte van basisjaar 2020, per 1 miljoen euro omzet.
 • Transparantie, communicatie:
  Over bedrijfsontwikkelingen welke een relevante invloed hebben op belangrijke milieuaspecten, waaronder de CO2-uitstoot, wordt gecommuniceerd.
 • Initiatief, sectorinitiatief:
  Prisma Groep neemt actief deel aan het sectorinitiatief van Cumela: Sturen op CO2. Met collega bedrijven wisselen we informatie uit en motiveren we elkaar voor nieuwe initiatieven.

Footprint 2020 (12mnd)

Footprint 2021 (12mnd)

Footprint 2022 (12mnd)

 

Copyright © 2024 Prisma Groep
Bekijk ons op: