Traverse Dieren

Terug

Het project ‘Reconstructie N348 / N786 – Traverse Dieren’ heeft als meervoudige doelstelling om een integrale en duurzame oplossing op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te realiseren. Tevens biedt het project kansen voor stedelijke en landschappelijke kwaliteitsverbetering. Concreet wordt dit bereikt door het “ontvlechten” van het lokale van het interlokale verkeer. Hiertoe is in het centrum van Dieren een verdiepte tunnelbak met een totale lengte van ongeveer 700 meter gerealiseerd. Het kruisende, lokale verkeer wordt over de tunnelbak geleid via twee verkeersdekken. Ter hoogte van het NS Station is een gesloten deel gerealiseerd dat ingericht wordt als (bus)stationsplein met diverse voorzieningen voor de gebruikers. Mede dankzij de natuurlijke aankleding vormt het plein een aantrekkelijke verbinding tussen de kern van Dieren en achterliggende woonwijken.

Aanpak

Apparatuur

Copyright © 2024 Prisma Groep
Bekijk ons op: