RWZI – Den Bosch

Terug

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Den Bosch is onderhevig aan een grote verbouwing en nieuwbouw. Er zijn nu acht nabezinkbassins en daar worden er twee bijgebouwd. En er zijn nu twee beluchtingstanks waar bacteriën het afvalwater zuiveren. En er wordt er nog één bijgebouwd, zodat er straks vier ‘productielijnen’ zijn in plaats van drie. Van de oude straten wordt alles wat mechanisch en elektrisch is vervangen. Er wordt veel nieuw gebouwd, maar er is ook veel hergebruik.

Aanpak

Apparatuur

Copyright © 2024 Prisma Groep
Bekijk ons op: