Prisma Van Steenis

In Nederland is een vijfde van de oppervlakte water, dat middels sloten, kanalen, sluizen en rivieren het hele land doorkruist. Dit water is in Nederland in kaart gebracht en goed beschreven, mede dankzij Prisma Van Steenis, specialist in hydrografie.

Naast dit specialisme heeft Prisma Van Steenis nog een uitzonderlijke kracht: het spoor. In Nederland ligt 7.030 km spoorlijn met 2.162 overwegen, 725 spoorviaducten, 455 spoorbruggen en 403 stations. Dit spoornet vraagt om continue onderhoud, aanpassing en monitoring. Voor deze werkzaamheden zijn specialisten nodig die dit dynamisch netwerk in kaart brengen en de aanpassingen kunnen begeleiden.

De dynamiek van het spoor en het water vraagt om inventiviteit. Ons team staat keer op keer voor de uitdaging om onder zeer lastige omstandigheden uitermate nauwkeurige metingen uit te voeren. Bijvoorbeeld tijdens de bouw van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam waar alles diep ónder de grond plaats vond.

Prisma Van Steenis verzamelt, ongeacht de omstandigheden of de bereikbaarheid, de meest nauwkeurige data voor haar opdrachtgevers. Dit kunnen wij garanderen dankzij ons vakmanschap, onze flexibiliteit en onze creativiteit.

Projecten waar we trots op zijn

  • Realisatie beton- en spoorbouw 6km tunnel van de Noord/Zuidlijn Amsterdam
  • Inmeten van 2.000 km watergangen in Noord-Brabant
  • Ontwikkeling en toepassen van onze meettrein