Prisma GeoCensus

Nederland is een vol en druk land. We hebben 135.000 km weg en lichtmasten, verkeersborden, bomen, elektriciteitsmasten, gebouwen en nog veel meer ‘objecten’. Daarnaast bevindt een groot deel van de Nederlandse infrastructuur, zoals riolering, gasleidingen, elektra en glasvezel, zich ónder de grond.

Nederland is daarbij ook nog eens continue in beweging. Er wordt veel gebouwd, verbouwd en aangepast. Om deze veranderingen in goede banen te leiden en een optimaal leefklimaat te ontwikkelen én te behouden is overzicht nodig.

 

Prisma GeoCensus is dé partij die de Nederlandse rijksoverheid, provincies en gemeentes helpt met het in kaart brengen van hun omgeving en ervoor zorgt dat de verzamelde data waardevolle informatie wordt. Vanaf het moment dat het referentiepunt gecreëerd is, adviseert en ondersteunt Prisma GeoCensus ook met het beheer van mutaties.

Kortom: Prisma GeoCensus biedt overzicht en waardevolle informatie in een continue veranderende omgeving.

Projecten waar we trots op zijn

  • Gasunie, meten en registreren van het leidingen netwerk
  • Amsterdam, detailmeting Stationsplein
  • SSC Kempengemeenten, BGT-transitie
  • Noord-Brabant, vervaardigen zichthoeken t.b.v. bestekken
  • Amsterdam, deformatiemetingen bruggen en kademuren
  • Tennet, GIS analyses en vervaardigen kaartmateriaal